Meslek alanında kurum ve kuruluşların istediği bilgi ve beceriye sahip, iş dünyasının talep ettiği evrensel değerlere saygılı toplam kalite yönetimi ilkesini belirlemiş, sürekli gelişen meslek elemanlarıyla örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir yüksekokul olmaktır.