Tarihimizden aldığımız insanlık değerleri ışığında, evrensel nitelikte bilgi ile donatılmış, çağın gerektirdiği teknik bilgi ve iletişim becerisine sahip, paylaşımcı, katılımcı, yörede yaşayanların gelişimine katkı sağlayan nitelikli mezunlar yetiştirmektir.