EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU

S.N

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Doç. Dr.

Mustafa ÖZDURAN

KOORDİNATÖR

2

Dr. Öğr. Üyesi

Salih ERMİŞ

Üye

3

Doç. Dr.

Abdullah CANDAN

Üye

4

Doç. Dr.

Okan YAZICIOĞLU

Üye

5

Doç. Dr.

Emine BABUR ŞAŞ

Üye

6

Doç. Dr.

Mustafa SIRAKAYA

Üye

7

Dr. Öğr. Üyesi

Şevki EREN

Üye

8

Öğr. Gör.

Mehmet ŞENBAYIR

Üye