Birim Akreditasyon Komisyonu:

Komisyon Başkanı               : Dr. Öğr. Üyesi  Salih ERMİŞ  

    

  1. Kalite Güvence Sistemi Alt Komisyonu

Başkan                                    : Doç. Dr. Emine BABUR ŞAŞ

Üye                                         : Öğr. Gör. Bilal KÖYLÜOĞLU

Üye                                         : Öğr. Gör. Şeyma KORKMAZ

  1. Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu

Başkan                                    : Doç. Dr. Mustafa SIRAKAYA

Üye                                         : Öğr. Gör. Mustafa EKMEKÇİ

Üye                                         : Öğr. Gör. Emel BERK

  1. Araştırma ve Geliştirme Alt Komisyonu

Başkan                                    : Doç. Dr. Abdullah CANDAN

Üye                                         : Öğr. Gör. Ahmet Fatih KAZANKAYA

Üye                                         : Öğr. Gör. Çiğdem ÇALIŞKAN AÇAR

  1. Toplumsal Katkı Alt Komisyonu

Başkan                                    : Doç. Dr. Okan YAZICIOĞLU

Üye                                         : Öğr. Gör. Nilay KILIÇ

 Üye                                        : Öğr. Gör. Muhammed Ömer ÇAM

  1. Yönetim Sistemi Alt Komisyonu

Başkan                                    : Dr. Öğr. Üyesi Şevki EREN

Üye                                         : Dr. Öğr. Üyesi Fatih KESKİNKILIÇ

Üye                                         : Öğr. Gör. Mahmut SARI