KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

S.N

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Doç. Dr.

Mustafa ÖZDURAN

Yönetici

2

Dr. Öğr. Üyesi

Salih ERMİŞ

Birim Kalite Temsilcisi

3

Doç. Dr.

Cihan KÜRKÇÜ

Birim Kalite Danışmanı

4.

Öğr. Gör.

Bilal KÖYLÜOĞLU

Birim Risk Yetkilisi

5.

Doç. Dr.

Abdullah CANDAN

Üye

6.

Doç. Dr.

Okan YAZICIOĞLU

Üye

7

Doç. Dr.

Emine BABUR ŞAŞ

Üye

8

Doç. Dr.

Mustafa SIRAKAYA

Üye

9

Dr. Öğr. Üyesi

Şevki EREN

Üye

10

Dr.Öğr.Üyesi

Fatih KESKİNKILIÇ

Üye

11

Öğr. Gör.

Mehmet ŞENBAYIR

Üye

12

Öğr. Gör.

Sabri ATEŞ

Üye

13

Öğr. Gör.

Çiğdem ÇETİNTÜRK

Üye

14

Öğr. Gör.

Yasemin ACİR

Üye

15

Öğr.Gör.

Çiğdem ÇALIŞKAN ACAR

Üye

16

Yük. Ok. Sek. V.

Kadir PETEK

Üye

17

Şef

Nuh TURAN

Üye

18

Şef

Tülay YILDIZ

Üye

Olusturulma Tarihi:2017-01-04 12:49:12
Guncelleme Tarihi: 2021-07-09 09:48:27