Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü öğrencileri, 21-21 Ekim 2019 tarihlerinde Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı dersinin muhtevasına uygun olmak maksadıyla Ahi Evran-ı Veli’nin türbesine bir ziyarette bulundular.

Yapılan ziyarette, Yüksekokul  öğrencilerine Ahi Evran-ı Veli ve türbesi hakkında bilgi veren  Öğr. Gör. Lütfü KARAKOYUNLU, 32 meslek dalının pîri olan Ahi Evran-ı Veli’yi herkesin iyi tanıması ve anlamasının gerekli olduğunu belirterek, Ahi Evran-ı Velinin öğretilerinde, meslek sahibi olacaklara sevgi, saygı ve alçak gönüllülükte yarışmalarını, mesleki çalışmalarında da adaletli ve ahlaki değerlerle donanmış insanlar olarak yetişmelerinin önemini hatırlatarak,  bu büyük insanın felsefesinden hareketle “önce ahlak” diyerek kendimize bir yön çizmeyi, öğrencilerimizi de ‘’ahlaklı insan’’ olarak  yetiştirmeyi hedeflemeliyiz, genç teknik elmanlar olarak bu değerler doğrultusunda çok gayretler sarf etmeliyiz diyerek öğrenciler ile türbe ziyaretini tamamladılar. Ziyaret sonrasında öğrencilere çay ve çorba ikramında bulunuldu.

   
   
   
Olusturulma Tarihi:2019-11-07 15:01:21
Guncelleme Tarihi: 2019-11-07 15:11:01