Dr. Öğr Üyesi Hakan Bozdoğan, 08/04/2019-11/04/2019 tarihleri arasında Muğla Marmaris'te düzenlenen  ''International Congress on Agriculture and Forest Research'' kongresinde TBY.A3.17.002 nolu ve ''Toros Dağları Neuroptera Faunası ve Biyocoğrafik Önemi'' isimli BAP projesi kapsamında  ''The Genital Structure of some lacewings in the East Mediterranean Area of Turkey'' başlıklı sözlü sunum yapmıştır.

Olusturulma Tarihi:2019-04-16 11:38:27
Guncelleme Tarihi: 2019-04-16 11:39:08