İnşaat Teknikeri Tanımı :

İnşaatlarda mühendis ve mimarların yönetimi altında inşaat yapım ve onarım işlerini proje ve şartnamelere uygun olarak yöneten kişidir.

İnşaat Teknolojisi Programı Amacı :

Bir statik-betonarme ve mimari projeyi yorumlayıp uygulayabilen, gerektiğinde proje tasarımı ve çizimini tek başına yapabilen, statik ve betonarme hesaplarını yapabilen ve uygulayabilen, bilgisayar kullanmasını bilen, mimari-betonarme vb. konulardaki paket programlarla tasarım ve çözümleme yapabilen, Office programları ve Autocad gibi çok amaçlı programlara hâkim, malzemeyi tanıyan ve uygun malzeme seçimini yapabilen, özellikle beton malzemesinin yapımı, taze ve sertleşmiş betonun özellikleri ve betonun kalite kontrolü hakkında bilgi sahibi olan, beton ve bileşenlerine ait deneyleri yapabilen, beton karışım hesabını yapan, keşif, metraj, hak ediş düzenleyebilen, topografya ve aplikasyon, çelik yapı, karayolu ve su yapıları hakkında  bilgi sahibi olan,  edindiği teorik bilgileri staj döneminde pekiştiren, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, teknik elemanlar yetiştirmektir.

Genel Bilgiler

Ülkemizde bugün olduğu kadar, gelecekte de inşaat alanında yetiştirilmiş, bilgi ve beceri sahibi, uygulamacı, mimar ve mühendise yardımcı olabilecek teknik elemana, ihtiyaç duyulacağı kuşkusuzdur. Bu nedenle, nüfus artışı ve gelişen teknoloji, daha yüksek kapasitede ulaşım ağları, su kaynakları, mevcut yolların onarım ya da yeniden inşası, köprüler ve diğer yapıların tasarım ve inşasında, daha çok sayıda ve nitelikli inşaat teknikerlerine ihtiyacı beraberinde getirmektedir.

Çalışma Alanları :

İnşaat teknikerleri ; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Su İşleri,  Kamu İktisadi  Kuruluşları  ile çeşitli şirketler, belediyeler,  beton- zemin -asfalt -malzeme laboratuarlarında, yapı denetim firmalarında kontrolör olarak, baraj, yol, hava alanı, konut vb. yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan teknik eleman olarak çalışan meslek grubunu oluşturmaktadır.

Mesleki Eğitimi Tamamlama Olanakları :

İnşaat teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitiren öğrenciler, ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş sınavında başarılı olmaları halinde;

İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Teknoloji Mühendisliği gibi bölümlere kayıt yaptırma haklarına sahip olacaklardır. Bu bölümlerde uygulanacak intibak ve lisans tamamlama eğitiminden sonra öğrencilere dört yıllık lisans diploması verilecektir

Olusturulma Tarihi:2011-12-22 08:53:12
Guncelleme Tarihi: 2011-12-22 09:00:51