Hızla artan dünya nüfusu, gıda ihtiyacını da artırmakta dolayısı ile ürün kalitesinden daha ziyade verim artışını hedefleyen üretim anlayışı tüm dünyada yaygınlaşmaktadır. Yeterli gıda üretmek kadar, üretilen gıdaların insan sağlığı ve ekosistem açısından sakınca oluşturmaması ve bilimsel ilkelere göre üretilmesi de önemlidir. Ekolojik (organik) tarım; üretimde kimyasal girdi ve ilaç kullanmadan yönetmelik çerçevesinde izin verilen girdiler kullanımı ile yapılan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.

Üniversitemiz MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesinde 2009-2010 Eğitim-öğretim yılından itibaren 30 kontenjan ile eğitim verilmeye başlayan “Organik Tarım” programı; ülkemiz ve dünyada hızla gelişmekte olan organik tarım sektörünün teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve bu alanda mevcut bilgi birikimi ile yeni teknolojilerin kullanımı konusunda teknik birikime sahip "Organik Tarım Teknikeri" yetiştirmek gayesi ile açılmıştır.

Öğrencilerimiz tarafından, Yüksekokulumuza ait jeotermal ısıtmalı 650 m2 lik tam otomasyonlu uygulama serası ve Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan 15 da meyve ve 50 da sebze bahçesinde bölge ekolojisine uygun tüm bitkiler yetiştirilmekte olup, bu tesislerde derslerde verilen teorik bilgilerin pratik uygulamalara dönüştürülmesi sağlanmaktadır.

Organik Tarım ön Lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında(DGS) başarılı oldukları takdirde; Ziraat Fakültesi Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Mezuniyet sonrası; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, Organik tarım işletmelerinde, Organik pazarlarda, Organik üretime girdi (tohum, organik gübre, organik tarımsal mücadele) sağlayacak özel sektör kuruluşlarında, Organik ürün sertifikası veren kuruluşlarda, Küçük ve orta ölçekli tarıma dayalı sanayilerde ve KOBİ'lerde çalışabilir, Kendi işletmelerini kurarak organik tarım yapabilirler.

Olusturulma Tarihi:2011-12-22 07:43:24
Guncelleme Tarihi: 2011-12-22 07:43:24