Mevsimin uygun olmadığı dönemde, gerekli iklim  koşullarının sağlanarak ürünlerin mevsimleri dışında yetiştirildiği yapılara sera, yapılan işleme de seracılık denilmektedir. Başta jeotermal kaynaklar olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarının seracılıkta kullanılması ile seracılık ülkemizde sadece Ege ve Akdeniz kıyı şeridin de yapılabilir olmaktan çıkmıştır. Özellikle son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşan seralarda topraksız tarım tekniğiyle üretimle seracılık çok daha karlı bir konuma gelmiştir.

Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı 1996-1997 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programın amacı, ülkemizde önemli bir yeri olan seracılık konusunda bölgenin olanaklarını da kullanarak özel bilgi ve beceriye sahip nitelikli ara eleman yetiştirmektedir. Seracılık programını başarı ile bitirenlere ön lisans diploması ve “Seracılık Teknikeri” ünvanı verilir. Seracılık ön Lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında(DGS) başarılı oldukları takdirde; Ziraat Fakültesi Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Program kapsamında örtü altı yetiştiriciliğinde kullanılan sera donanımı ve üretimi hakkında tüm teknik ve pratik bilgiler verilmekle birlikte bu alanlarda yetiştirilen sebze ve süs bitkileri ile ilgili yetiştirme teknikleri, bitki besleme ve gübreleme metotları, hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri ve sera işletmesi ile ilgili konular detaylı olarak ele alınmaktadır.

Öğrencilerimiz pratik uygulamalarını, Yüksekokulumuza ait jeotermal ısıtmalı 650 m2 lik tam otomasyonlu topraksız tarım ünitesine sahip olan uygulama serasında ve Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan 50 da sebze bahçesinde üretimin tüm aşamalarında çalışarak gerçekleştirmektedirler.

Mezuniyet sonrası, Tarım il müdürlükleri, belediyelerin park ve bahçe müdürlükleri, tarımsal araştırma enstitüleri gibi kamuya ait kurumlarda veya fide ve fidan üretiminin yapıldığı seralar, tıbbi bitkilerin üretimi, süs bitkilerinin üretimi ve tohumculuk firmaları gibi özel sektöre ait kuruluşlarda iş bulabildiği gibi az sermaye ile kendi işlerini kurup yönetme becerisi de kazanmaktadırlar.

Olusturulma Tarihi:2011-12-22 07:29:46
Guncelleme Tarihi: 2011-12-22 07:29:46