YÜKSEKOKUL KURULU

S.N.

ÜNVANI

ADI SOYADI

YETKİ

GÖREVİ

1

Doç. Dr.

Mustafa ÖZDURAN

    Başkan

Meslek Yüksekokulu Müdürü

2

Dr. Öğr. Üyesi

Salih ERMİŞ

Üye

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

3

Dr. Öğr. Üyesi

Şevki EREN

Üye

İnşaat Bölümü Bölüm Başkanı

4

Doç. Dr.

Okan YAZICIOĞLU

Üye

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bölüm Başkanı

5

Doç. Dr.

Emine BABUR ŞAŞ

Üye

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Bölüm Başkanı

6

Öğr. Gör.

Mehmet ŞENBAYIR

Üye

Elektrik ve Enerji Bölümü Bölüm Başkanı 

7

Doç. Dr.

Mustafa SIRAKAYA

Üye

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı

 

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

S.N.

ÜNVANI

ADI SOYADI

YETKİ

GÖREVİ

1

Doç. Dr.

Mustafa ÖZDURAN

Başkan

Meslek Yüksekokulu Müdürü

2

Dr. Öğr. Üyesi

Salih ERMİŞ

Üye

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

3

Doç. Dr.

Hakan BOZDOĞAN

Üye

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi

4

Doç. Dr.

Okan YAZICIOĞLU

Üye

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi

5

Doç. Dr.

Emine BABUR ŞAŞ

Üye

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Üyesi

 

 

Not: Yüksekokul Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 13:44:28
Guncelleme Tarihi: 2021-07-09 09:03:25