Yüksekokulumuz Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

S.N

SORU

ELKTRON

BİLG.

BİTKİSEL

ELKT

ENERJİ

İNŞAAT

GENEL ORT.

1

Haftalık ders programı dönem başlamadan önce duyurulmaktadır.

3,71

4,04

4,07

3,87

4,16

4,11

2

Haftalık ders programı dengeli biçimde planlanmaktadır.

3,39

3,65

4,00

3,43

3,67

3,67

3

Aldığım zorunlu dersler mesleki/bireysel gelişimim için katkı sağlayacak niteliktedir.

3,37

3,43

4,00

3,04

3,72

3,73

4

Aldığım seçmeli dersler mesleki/bireysel gelişimim için katkı sağlayacak niteliktedir.

3,51

3,38

3,86

2,91

3,53

3,54

5

Danışmanım gerekli danışmanlık hizmetini vermektedir.

3,54

3,96

4,00

3,46

3,80

3,85

6

Öğrenciler dönem başında aldıkları derslerin amaç ve içerikleri hakkında bilgilendirilmektedir.

3,19

3,52

3,79

3,11

3,21

3,58

7

Eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrenci görüşleri dikkate alınmaktadır.

3,47

3,73

4,50

3,22

3,50

3,38

8

Öğrenciler öğretim elemanları ile iletişim kurabilmektedir.

3,58

3,72

3,86

3,33

3,47

3,74

9

Eğitim öğretim ile ilgili konularda idari personel (bölüm sekreteri, öğrenci işleri, vb.) gerekli desteği vermektedir.

3,39

3,52

3,86

3,11

3,48

3,55

10

Mesleki/bireysel gelişimimi destekleyecek eğitim ve etkinlikler sunulmaktadır.

3,20

3,38

3,93

3,06

3,38

3,42

11

Üniversitede kullanılan öğrenme yönetim sistemleri (KEYPS, AYDEP vb.) erişim ve kullanım açısından yeterlidir.

3,59

3,57

4,00

3,46

3,63

3,67

12

Üniversite kütüphanesinin basılı/elektronik kaynakları eğitim öğretim için yeterlidir.

3,39

3,47

3,71

3,17

3,43

3,51

13

Kullandığımız derslik/laboratuvarlardaki öğretim materyalleri (projeksiyon cihazı, tahta, deney düzenekleri, vb.) eğitim öğretim için yeterlidir.

3,49

3,40

3,58

3,20

3,52

3,44

14

Kullandığımız derslik/laboratuvarların fiziksel imkânları (aydınlatma, ısıtma, havalandırma, vb.) eğitim öğretim için yeterlidir.

3,39

3,52

3,50

3,70

3,43

3,50

15

Üniversitenin genel temizlik hizmetleri yeterlidir.

3,44

3,57

3,64

3,67

3,56

3,61

16

Üniversitenin fiziki koşulları engelli bireyler için uygundur.

3,44

356

3,50

3,54

3,57

3,53

17

Üniversitenin uzaktan eğitim altyapısı yeterlidir.

3,58

3,47

3,79

3,22

3,42

3,47

18

Uzaktan eğitimle yürütülen dersler yeterlidir.

3,42

3,31

3,79

2,91

3,36

3,23

19

Dönem başında öğrencilere ders geçme kriterleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

3,39

3,61

3,93

3,11

3,38

3,52

20

Sınavlar dersin amaç ve içerikleri ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmaktadır.

3,32

3,53

4,14

3,17

3,48

3,63

21

Sınavlar uygun ortam ve koşullarda (öğrenci sayısı, aydınlatma, havalandırma, vb.) yapılmaktadır.

3,64

3,65

3,79

3,39

3,43

3,67

22

Sınav duyuruları zamanında yapılmaktadır.

3,69

3,88

4,07

3,72

3,71

3,86

23

Sınav sonuçları zamanında ilan edilmektedir.

3,49

3,62

3,64

3,48

3,38

3,62

24

Sınav sonuçlarına itirazlar öğretim elemanları tarafından dikkate alınmaktadır.

3,61

3,47

4,07

3,41

3,22

3,55

25

Öğrenciler araştırma projeleri hazırlama konusunda teşvik edilmektedir.

3,42

3,44

4,29

3,30

3,37

3,49

26

Öğrencilerin geliştirdiği araştırma projeleri desteklenmektedir.

3,32

3,42

4,21

3,41

3,44

3,54

27

Öğrenciler bir üst eğitim (DGS, Lisansüstü vb.) yapmaları konusunda teşvik edilmektedir.

3,34

3,34

4,07

3,09

3,23

3,48

28

Öğrenciler yurt dışı eğitim imkânları konusunda bilgilendirilmektedir.

2,95

3,12

3,36

2,80

2,97

3,14

29

Öğrenciler değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana, vb.) hakkında bilgilendirilmektedir.

2,88

3,15

3,36

3,09

3,05

3,19

30

Üniversitemizde ilgi alanıma uygun öğrenci toplulukları bulunmaktadır.

3,05

3,22

3,43

3,04

3,17

3,26

31

Üniversitemiz öğrenci toplulukları yeterli sosyal ve kültürel faaliyetler yapmaktadır.

3,14

3,08

3,43

3,02

3,04

3,13

32

Üniversitemizde yeterli düzeyde psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

2,98

3,25

3,57

2,93

3,00

3,12

33

Üniversitemizde öğrencilere yönelik eğitsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir.

3,19

3,25

3,50

3,04

3,09

3,13

34

Üniversitemizde öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenlenmektedir.

3,08

3,14

3,43

2,96

3,06

3,05

35

Üniversitemizde öğrencilerin kullanacağı sosyal ve sportif tesisler yeterlidir.

3,02

3,14

3,43

2,98

2,97

3,05

36

Üniversitemizde günlük ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim hizmetler (banka, kırtasiye, kafeterya, vb.) bulunmaktadır.

3,20

3,28

3,36

3,17

3,24

3,33

37

Üniversitemizin sunduğu yemekhane hizmetleri yeterlidir.

3,27

3,47

3,79

3,43

3,39

3,49

38

Üniversitemizde bulunan kantin hizmetleri yeterlidir.

3,25

3,45

3,64

3,52

3,34

3,40

39

Üniversitemiz kampüslerinde sunulan güvenlik hizmetleri yeterlidir.

3,27

3,52

3,86

3,23

3,39

3,49

40

Kayıtlı olduğum enstitü/fakülte/yüksekokul yönetimi öğrencilerin görüşlerine değer verir.

3,29

3,31

3,79

3,20

3,21

3,46

41

Üniversitemiz birimleri öğrenci şikâyet ve dileklerine zamanında cevap verir.

3,42

3,40

3,71

3,17

3,26

3,45

 

GENEL TOPLAM

137,30

141,94

155,25

133,07

138,66

 
 

GENEL ORTALAMA

3,35

3,46

3,79

3,25

3,38

3,48