--- İA-001-Başbakanlık İletişim MERKEZİ (Bimer)  İş Akışı

--- İA-002-Gelen Evrak İş Akışı

--- İA-003-Giden Evrak İş Akışı

--- İA-004-Disiplin Kurulu İş Akışı

--- İA-006-Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Hazırlanması İş Akışı

--- İA-008-Satın Alma İş Akışı

--- İA-009-Doğrudan Temin Usulü İle Mal-Hizmet Alımı İş Akışı

--- İA-010-Yönetim Kurulu İş Akışı

--- İA-011-İptal-İhdas İş Akışı

--- İA-012-İdari Personel Tenkis-Tahsis İş Akışışı

--- İA-013-Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı

--- İA-014-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı

--- İA-015-1416 sayılı Kanun uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması Hk. İş Akışı

--- İA-017-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemize Gelen Öğretim Elemanları İş Akışı

--- İA-018-2547 S.K. 35. Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı

--- İA-019-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

--- İA-021-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

--- İA-022-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

--- İA-023-2547 S.K. 39.MD.Göre Görevlendirme İş Akışı (Uzun Süreli)

--- İA-024-2547 S.K. 40-a-c-d ve 31. Maddelerine Göre Görevlendirme İş Akışı

--- İA-025-2547 SK 40b Maddesine Gere Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

--- İA-026-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

--- İA-027-2547 S.K.38.Maddesi Görevlendirme İş Akışı

--- İA-028-İdari Personelin Naklen Atanması İş Akışı

--- İA-034-Hakediş Hazırlama İş Akışı

--- İA-035-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılacak İhale İşlemleri İş Akışı

--- İA-038-Kesin Hakediş Hazırlama İş Akışı

--- İA-046-Avans Talep İş Akışı

--- İA-047-Eğitim, Sempozyum ve Seminer Düzenleme İş Akışı

--- İA-048-Ek Ödeme İş Akışı
 
--- İA-049-Mal ve Hizmet İş Akışı
 
--- İA-050-Adli Davalar Süreci İş Akışı
 
--- İA-051-İdari Davalar Süreci İş Akışı
 
--- İA-052-Basılı Yayın Satın Alma İş Akışı
 
--- İA-053-Elektronik Yayım Alımı İş Akışı
 
--- İA-054-Öğrenci İlişik Kesme İş Akışı
 
--- İA-058-Salon Hizmetleri Süreci İş Akışı
 
--- İA-066-Sivil Savunma Planı İş Akışı
 
--- İA-067-Afiş Asma İş Akışı
 
--- İA-068-Bina ve Salon Tahsisi İş Akışı
 
--- İA-069-Stand Açma İş Akışı
 
--- İA-070-Temizlik İşleri İş Akışı
 
--- İA-071-Birim Açma İş Akışı
 
--- İA-073-Çift Anadal Programı Açılması İş Akışı
 
--- İA-074-Yandal Programı Açılması İş Akışı
 
--- İA-075-Yazokulu Açılması İş Akışı
 
--- İA-081-Anket Yapılması İş Akışı
 
--- İA-082-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı
 
--- İA-091-Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İş Akışı
 
--- İA-092-Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı
 
--- İA-093-Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-094-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücretleri İş Akışı
 
--- İA-095-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti İadesi İş Akışı
 
--- İA-096-Öğrenci Burs Destek İş Akışı
 
--- İA-097-Öğrenime Ara Verme (Kayıt Dondurma) İş Akışı
 
--- İA-098-Öğrenci Temsilciliği Seçimleri İş Akışı
 
--- İA-100-Öğrencilere Akademik Danışmanı Atanması İş Akışı
 
--- İA-102-Yazokulu Ders Kayıt İş Akışı
 
--- İA-103-Ders Ekleme Bırakma-Mazeretli Ders Kayıt İş Akışı
 
 
--- İA-108-Hazırlık Eğitimi Seviye Belirleme İş Akışı
 
--- İA-109-Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavı İş Akışı
 
--- İA-111-Önlisans Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile Gelen İş Akışı
 
--- İA-112-Önlisans Lisans Programlarından Yatay Geçiş ile Giden İş Akışı
 
--- İA-113-Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Olarak Gelenler İş Akışı
 
--- İA-114-Özel Öğrenci Olarak Gidenler İş Akışı
 
--- İA-115-Değişim Kapsamında Gelen Öğrenciler İş Akışı
 
--- İA-116-Değişim Kapsamında Giden Öğrenciler İş Akışı
 
--- İA-117-Askerlik Durum-EKC2 Belgesi İş Akışı
 
--- İA-118-Not Durum Belgesi İş Akışı
 
--- İA-119-Onaylı Ders İçerikleri İş Akışı
 
--- İA-120-Öğrenci Belgesi İş Akışı
 
--- İA-122-Öğrenci Kimliği (Ahi Kart) İş Akışı
 
--- İA-123-Öğrenci Kimlik Bilgilerinde Değişiklik İş Akışı
 
--- İA-124-Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
 
--- İA-125-Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme İş Akışı
 
--- İA-126-Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi İş Akışı
 
--- İA-127-Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-128-Sınav Notlarının Sisteme Giriş İş Akışı
 
--- İA-129-Ek Sınavlara Katılma İş Akışı
 
--- İA-130-Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı
 
--- İA-131-Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı
 
--- İA-133-Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-134-Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı
 
--- İA-135-Mezuniyet İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-137-Alınan Bağış ve Yardımlar Ödenek Kaydı İş Akışı
 
--- İA-139-Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-142-Ön Ödeme İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-143-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
 
--- İA-146-İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-156 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İşlemi İş Akışı
 
--- İA-157-İşçi Maaşları İş Akışı
 
--- İA-158-Kantin Denetleme İş Akışı
 
--- İA-159-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı
 
--- İA-160-Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması
 
--- İA-166-Yan Ödeme Cetvelleri İşlemi İş Akışı
 
--- İA-167-Avans ve Kredi İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-168-Ay Sonu İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-169-Banka Hesabı İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-171 Ek Ders ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri
 
--- İA-174-Öğrenci Harç İadesi İşlemleri İş Akışı
 
--- İA-177-Kesin Hesap İşlemleri İş Akışı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---İA-202-Bakım Onarım Teknik Destek İş Akışı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---İA-345 İcra İşleri İş Akışı
 
--- İA-346 Uygulama ve Araştırma Mrkz.Etkinlik Düzenleme İş Akışı
 
---İA-347-Basın ve Halkla İlişkiler Eğitim İş Akışı
 
---İA-348-Basın ve Halkla İlişkiler Etkinlik İş Akışı
 
---İA-349-Basın ve Halkla İlişkiler Evrak Yönetimi  İş Akışı
 
---İA-350-Basın ve Halkla İlişkiler Atölye Çalışma İş Akışı
 
---İA-351-Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım İş Akışı
 
---İA-352-Basın ve Halkla İlişkiler Etkinlik Bilgi Sistemi İş Akışı
 
---İA-353  Araştırma,Eğitim,Demonstrasyon ve Arge Projeleri  Uygulama İş Akışı
 
---İA-354 Üretim Projesi Uygulama İş Akışı
 
---İA-355 Proje Ara ve Kesin Sonuç Raporunun Değerlendirilmesi İş Akışı
 
---İA-356 Ürün Satış İşlemleri İş Akışı
 
---İA-357 Alet Ekipman Destek Hizmeti Sağlama İş Akışı
 
---İA-358 Traktör İş Nakliye Taleplerinin Karşılanması İş Akışı
 
---İA-359 İş gücü Teknik Eleman Taleplerinin Karşılanması İş Akışı
 
---İA-360 Araştırma,Eğitim,Demonstrasyon ve Arge Projeleri  Uygulama Talebi İş Akışı
 
---İA-361 İş Makinesi Taleplerinin Karşılanması İş Akışı
 
---İA-362 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçe Yönetimi İş Akışı
 
---İA-363 Ahilab Numune Kayıt İş Akışı
 
---İA-364 Ahilab Analiz İş Akışı
 
---İA-365 Ahilab Analiz Sonuçlandırma İş Akışı
 
---İA-366-Ahilab Kültür Tabiat Varlıkları Belgeleme ve Analiz Laboratuvarı İş Akışı
 
---İA-367 İDBB Dönemsel Gözden Geçirme Süreci İş Akışı
 
---İA-368 Sunucu Kurulumu İş Akışı
 
---İA-369 Web Servis İstekleri İş Akışı
 
---İA-370 Firewall Konfigurasyonu İş Akışı
 
---İA-371 BAUM Yazılım  İş Akışı
 
---İA-372 Dış Görevlendirme AKAM İş Akışı
 
---İA-373  İç Görevlendirme AKAM İş Akışı
 
---İA-374 Konferans İş Akışı
 
---İA-375 Sempozyum ve Panel İş Akışı
 
---İA-376 İç Denetim Birimi Kalite Güvence Geliştirme Programı Süreci İş Akışı
 
---İA-377 Bölüm Program Açma İş Akışı
 
---İA-378 Müfredat Geliştirme İş Akışı
 
---İA-379 Öğretim Ortamlarının Hazırlanmasının Yönetimi İş Akışı
 
---İA-380 Oryantasyon Etkinliklerinin Yönetimi İş Akışı
 
---İA-381 Ders Programlarının Hazırlanmasının Yönetimi İş Akışı
 
---İA-382 Öğretim Elemanı Görevlendirmenin Yönetimi İş Akışı
 
---İA-383 Ders İzlencelerinin Yönetimi İş Akışı
 
---İA-384 Ders Seçiminin Yönetimi İş Akışı
 
---İA-385 Ders Staj Uygulamalarının Yönetimi İş Akışı
 
---İA-386 Ara Sınav İş Akışı
 
---İA-387 Mazeret Sınavı İş Akışı
 
---İA-388 Yılsonu-Bütünleme Sınav İş Akışı
 
---İA-389 Sınav İzleme ve Değerlendirme İş Akışı
 
---İA-390 Sınav Sonuçlarının Paylaşımının Yönetimi İş Akışı
 
---İA-391 Tek Ders Sınavı İş Akışı
 
---İA-396 Süreç Yönetimi  İş Akışı
 
---İA-400 Salon Tahsisi İş Akışı