DŞ-132-Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

DŞ-255-Mal Bildirimi Formu

DŞ-256-Aile Yardım Formu

DŞ-257-Aile Durumu Bildirimi Formu

DŞ-258-Harcama Talimatı

DŞ-259-Muayene Komisyon Tutanağı

DŞ-260-Piyasa Araştırma Tutanağı

DŞ-263-Satınalma Onay Belgesi

DŞ-264-Teklif Mektubu

DŞ-268-Yurtiçi-Yurtdışı Geçiçi Görev Yolluğu Bildirimi

DŞ-271-Toplu Yolluk Bildirimi Formu

DŞ-272-5434 Öncesi Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli

DŞ-273-5510 Sonrası Açığa Alınan Personel İçin Kişi Borcu Hesaplama Cetveli

DŞ-274-Satın Alma İhtiyaç Bildirim Formu

 

FR - 001 Askerlik Durumu Beyan Formu

FR - 002 Belge Talep Formu

FR - 003 Değişim Programları Not Dönüşüm Formu

FR - 004 Ders İntibak Formu

FR - 005 Ders Kayıt Formu

FR - 006 Ders Muafiyet Başvuru Formu

FR - 007 Ders Müfredat-Planı Formu

FR - 009 Diğer YÖK Yazokulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu

FR - 010 Genel İstek Formu

FR - 011 Haftalık Ders Programı Formu

FR - 013 Not Düzeltme Formu

FR - 014 Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formu

FR - 015 Öğrenci Burs Destek Başvuru Bilgi Formu

FR - 016 Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu

FR - 017 Öğrenci İlişik Kesme Formu

FR - 019 Öğrenci SGK Bilgi Formu

FR - 021 Staj Kabul Belgesi Başvuru Formu

FR - 023 Kurum İçi Yatay Geçişlerde Kayıt Sildirme Formu

FR - 043 Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Talep Formu

FR - 044 Eğitim Katılım Listesi Formu

FR - 046 Sınav Sonuç Tutanağı Formu

FR - 048 Yemin Belgesi

FR - 050 Öğretim Görevlisi Bilgi Formu

FR - 051 İdari Personel Talep Formu

FR - 053 Akademik Kadrolara Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Bilgi Formu

FR - 054 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Atamaları Bilgi Formu

FR - 056 Aday Memurların Asli Devlet Memurluğuna Atanma Formu

FR - 057 Hizmet-Görev Durum Belgesi Talep Dilekçesi

FR - 058 Yıllık İzin Formu ( EBYS Sistemi İle Uyumludur. Özlük İşleri Programından Doldurulup, EBYS Sisteminde Dosyadan Taslak Ekle-Dosya Seç menüsünden eklenerek imzaya sunulacaktır.)

FR - 059 Mazeret İzin Formu

FR - 060 Personel İlişik Kesme Formu

FR - 062 Hususi-Hizmet Pasaport Dilekçesi

FR - 064 Emeklilik Dilekçesi

FR - 065 Üniversite Kimlik Kartı Talep Formu

FR - 066 Personel Hareketleri Onayı

FR - 067 Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu

FR - 068 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu

FR - 069 Akademik Personel Kadro Talep Formu

FR - 070 Personel Nakil Bildirim Formu

FR - 075 Etkinlik Talep Formu

FR - 101 Ders Yükü Formu 

FR - 102 Ders Telafi Programı Formu

FR - 103 Tek Ders Sınav Talep Formu

FR - 104 Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR - 105 Zorunlu Ortak Ders Muafiyet Sınav Formu

FR - 106  Burs Başvurusu Öğrenci Tanıtım Formu

FR - 107 Sınav Kağıdına İtiraz (Maddi Hata) Formu

FR - 108 Mazeret Sınav Başvuru Formu

FR - 110 Gezi Talep Formu

FR - 111 Mazeretli Ders Kaydı Formu

FR - 112 Sınav Evrakı Arşiv Teslim Formu

FR - 113 Diploma Kayıp Formu

FR - 114 Üstten Ders Alma Formu

FR - 115 Ders Kaydını Düzeltme Formu

FR - 116 Ders Çakışması Formu

FR - 117 Öğrenime Ara verme Talep Formu

FR - 118 Dikey Geçiş Ders Muafiyet Başvuru Formu

FR - 121 Bilgi İşlem Destek Talep Formu

FR - 122 Staj Değerlendirme Komisyonu Formu 

FR - 123 Rusya Fedarasyonundan Yatay Geçiş Dilekçesi

FR - 124 Öğrenci Temsilciliği Başvuru Formu

FR - 125 39. Madde (BAP KAPSAMINDA VE NORMAL) Görevlendirme Formları

FR - 140 Yurt İçi Ve Yurt Dışı Görevlendirme Talep Formu 

FR - 142 Veritabanı İstek Formu

FR - 144 Satın Alınacak Kitap İstek Formu

FR - 146 Merkez Kütüphane Oryantasyon/Eğitim/Tanıtım İstek Formu

FR - 149 Basılı Süreli Yayın İstek Formu

FR - 150 TÖMER Kursu Kayıt Formu

FR - 151 Çalışan Memnuniyet Anket Formu

FR - 157 Ip Telefon Gateway Cihazı Talep Formu

FR - 158 Ip Telefon İsim Değişikliği Formu

FR - 159 Kartlı Geçiş Sistemi Formu (SKS D. Bşk. Uhdesinde. Yeniden Düzenlenecetir.)

FR - 161 Plaka Tanıma Talep Formu

FR - 164 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu

FR - 165 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Takip Formu

FR - 166 Ahi Evran Üniversitesi Genel Doküman Formu

FR - 167 İş Akışı Formu

FR - 168 Ahi Evran Üniversitesi Doküman Talep Formu

FR - 169  Doküman Revizyon Takip Listesi Formu

FR - 173 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Tetkik Soru Listesi

FR - 174 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Tetkik Raporu

FR - 177 Toplantı Karar Tutanağı Formu

FR - 215 Personel Günlük-Saatlik  İzin Formu

FR - 223 Malzeme Teslim Tutanağı Formu

FR - 225 Kantin Denetleme Formu

FR - 227 Genel Amaçlı Tutanak

FR - 230 Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru Formu

FR - 231 Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu

FR - 235 Şirket Personeli Puantaj Cetveli

FR - 238 Şirket Personeli Yıllık İzin Formu 

FR - 245 Ödeme Emri Belgesi

FR - 246 Ödeme Belgesi Teslim Tutanağı

FR - 248 Mutemet Dilekçesi

FR - 258 Engelli Öğrenci Birimi Değerlendirme Anketi

FR - 272 Öğretim Elemanı Ders Programı Formu 

FR - 274 Yönetim Kurul Kararı Formu

FR - 275 Disiplin Kurul Kararı Formu

FR - 276 Görev Süresi Uzatma ( Araştırma Görevlisi ) Formu

FR - 277 Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Formu (Sosyal Bilimler) 

FR - 278 Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Formu

FR - 279 Ahi Evran Üniversitesi Kamu Hizmetleri Envanter Formu

FR - 280 Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Formu (Fen ve Sağlık Bilimleri)

FR - 281 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Talep Listesi Veri Formu

FR - 282 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Talep Süreleri Veri Formu

FR - 283 Etik Kurul Başvuru Dilekçesi

FR - 284 Etik Kurul Başvuru Formu

FR - 285 Etik Kurul Çıkar İlişkşisi Formu

FR - 286 Etik Kurul Düzeltme Başvuru Dilekçesi

FR - 287 Etik Kurul Onam Formu

FR - 290 Birim Ödenek Talep Formu

FR - 292 Harcama Yetkisi Devir Belgesi Formu

FR - 295 Jüri Ücreti Talep Dilekçesi Formu

FR - 296 Jüri Üyeliği Takip  Formu

FR - 297  Çeşitli Ödemeler Bodrosu Formu

FR - 303 Ekders Raporlu İzinli Durum Gösteren Lİste Formu

FR - 304 Kişi Borcu Taksitlendirme Talep Formu

FR - 305 Hastalık İzni Onay Belgesi Formu

FR - 306 Oryantasyon Eğitimi Formu

FR - 307 Toplantı Gündem ve Katılım Formu

FR - 308 İlgili Makama (Görev Durum Belgesi)

FR - 309 Kbs-Hys-Tkys- E-Bütçe Kullanıcı İstek Formu

FR - 316 Öğrenci Harç Düzeltme ve İade Belgesi Formu

FR - 319 Kamu Görevlileri Etik Sözleşme Formu

FR - 320 Tedarikçi Listesi Formu

FR - 323 Bakıma Tabi Bütün Cihazların Listesi

FR - 325 Bakım Onarım Taleplerinin Karşılanması

FR - 335 Duyuru Talep Formu 

FR - 345 Yatay Geçiş Kapsamında Değerlendirmeye Alınan  Öğrencilerin Listesi

FR - 346 Akademik Takvim

FR - 362 Öğretim Elemanı Maddi Hata Olmadığını Bildirir Onay Formu

FR - 423 Öneri - İstek ve Memnuniyet Formu

FR - 424 IP Telefon Teslim Tutanağı

FR - 441 Tebliğ Tebellüğ Belgesi Formu

FR - 442 Resmi Yazı Duyuru Formu

FR - 446 Bilgisayar-Yazıcı Talep Formu

FR - 447 Personel Görev Yetkileri Formu

FR - 448 Teknik Rapor (Hurdaya Ayırma, Hibe, Yeniden Kullanma) Formu

FR - 459 Malzeme Talep Formu

FR - 467 Toplantı Çağrı Formu

FR - 481 (Yatay Geçişler İçin)Bölüm/Program Ders Müfradatı Ders İçerik Formu

FR - 482 Birim Memnuniyet Anket Formu

FR - 491 Performans Değerlendirme Anketi Formu