MİSYONUMUZ

Tarihimizden aldığımız insanlık değerleri ışığında, evrensel nitelikte bilgi ile donatılmış, çağın gerektirdiği teknik bilgi ve iletişim becerisine sahip, paylaşımcı, katılımcı, yörede yaşayanların gelişimine katkı sağlayan nitelikli mezunlar yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

 

Meslek alanında kurum ve kuruluşların istediği bilgi ve beceriye sahip, iş dünyasının talep ettiği evrensel değerlere saygılı toplam kalite yönetimi ilkesini belirlemiş, sürekli gelişen meslek elemanlarıyla örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir yüksekokul olmaktır.