Dr. Öğr. Üyesi Şevki Eren 6-8 Eylül 2018 tarihleri arasında İzmir'de poster bildiri bildiri sunumu ve tam metin bildiri gerçekleştirdi.